Το πρώτο αεροπλάνο της αρχαιότητας

Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ο κατασκευαστής της πρώτης πτητικής μηχανής του κόσμου ήταν ο Αρχύτας από τον Τάραντα της Μεγάλης Ελλάδας.
Θαυμαστός για τα πολυποίκιλα ενδιαφέροντά του και για το εύρος της διανόησής του, ο Αρχύτας ανήκε στη δεύτερη γενιά των Πυθαγορείων και ασχολήθηκε επιμελώς με την γεωμετρία, τη μηχανική, την πολιτική, την αστρονομία, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και τη μουσική.

Αξιοποιώντας την αρχή της δράσης και της αντίδρασης πάνω στην οποία στηρίζεται η λετουργία των αεριωθούμενων αεροπλάνων,
ο Αρχύτας κατασκεύασε κατά τον 4ο αι. π.Χ. μία ξύλινη αεριοπροωθούμενη μηχανή, που αποτελούνταν από ένα ελαφρύ αλλά πολύ ανθεκτικό κέλυφος και φτερά και είχε τη μορφή περιστεριού.
Η "πετομηχανή" ή "περιστερά", όπως μας πληροφορεί ο Φαβωρίνος, φιλόσοφος της ρωμαϊκής εποχής και μελετητής του Ρωμαίου Αύλου Γέλλιου, από τον οποίο αντλεί τις πληροφορίες για το θέμα αυτό, ήταν μια εξαιρετική μηχανή που κατόρθωσε να πετάξει, μη έχοντας όμως τη δυνατότητα να απογειωθεί μόνη της.

 

 
 
(1 Vote)

Leave a comment

1 comment

  • uncooks
    uncooks Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2023 17:03 Report

    In a large, open label, controlled trial of 3, 700 patients treated with oral diclofenac for 2 6 months, patients were monitored first at 8 weeks and 1, 200 patients were monitored again at 24 weeks buy online cialis

    Comment Link