Ξηρική ή Άνυδρη Καλλιέργεια

Άνυδρη ή Ξηρική καλλιέργεια είναι το σύστημα καλλιέργειας που μπορεί να αποβεί αποδοτικό σε εδάφη μη αρδευόμενων ζωνών σε ημίξηρο κλίμα. Οι καλλιέργειες αυτές εξαρτώνται αυστηρά από την βροχόπτωση και την ατμοσφαιρική υγρασία. Συνήθως, στις ξηρικές καλλιέργειες παράγονται κτηνοτροφικά φυτά, δημητριακά και όσπρια, αμπέλια, αμυγδαλιές, ελιές, βότανα και αρωματικά φυτά, ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκύθια, πεπόνια, καρπούζια και άλλα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας καθώς αναπτύσσονται χωρίς την προσθήκη λιπασμάτων ή χημικών.

Παρά το γεγονός ότι η ιστορία της άνυδρης καλλιέργειας είναι χαμένη στα βάθη των αιώνων, μόλις πριν λίγες δεκαετίες μελετήθηκε συστηματικά από τους επιστήμονες ως μια δυνατότητα εκμετάλλευσης των εδαφικών ζωνών που έμεναν ακαλλιέργητες λόγω των κλιματικών συνθηκών. Κατά την ξηρική καλλιέργεια, γίνεται προσπάθεια να αποθηκευτεί στο εσωτερικό του εδάφους όσο νερό παρέχεται με τη βροχή και την ατμόσφαιρα. Η εργασία συνήθως τελείται σε τρία βήματα: Αρχικά, γίνεται βαθιά κατεργασία του εδάφους την περίοδο πριν τη βροχόπτωση. Έπειτα, συνίσταται η ανάπαυση του εδάφους για χρονικό διάστημα ενός έτους. Στη συνέχεια, εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους με απομάκρυνση των ζιζανίων και διασκόρπηση στην επιφάνεια του χώματος στεγνής άμμου ή αχύρων.

Πολύ σημαντικό ρόλο για την καλλιέργεια σε άνυδρες περιοχές έχει η επιλογή της τοποθεσίας αλλά και των κατάλληλων σπόρων προς φύτευση.

 

 
 
(3 votes)

Leave a comment

120 comments