Ελαιόλαδο Bonum Terrae

«Bonum terrae» σημαίνει «αγαθόν γης».
 Το πολυτιμότερο αγαθό που προσφέρει απλόχερα η Ελληνική γη είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
 
H Bonum Terrae επιλέγει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της από παραγωγούς της Κρήτης.
Επιλέγει προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) όπως το ΠΟΠ Βορείου Μυλοποτάμου (Ρέθυμνο, Κρήτη) ή το ΠΟΠ Μεσσαράς (Ηράκλειο, Κρήτη) γιατί η ποιότητα του ελαιολάδου καθορίζεται από την προέλευσή του. Το έδαφος το κλίµα, ο τρόπος καλλιέργειας η ποικιλία της ελιάς είναι στοιχεία που βοηθούν στην αξιολόγησή του.
 
 
 
 
 
(3 votes)

Leave a comment

52 comments