Μπέϊκον Στρεμμένου Ευρυτανίας

Το μπέϊκον αποτελεί πλάκα από ολόκληρη πανσέτα χωρίς δέρμα με αργή ωρίμανση.

Παρασκευάζεται από ειδικά επιλεγμένες πανσέτες, με μοναδική επεξεργασία το αλάτισμα.

 

Η απορρόφηση του αλατιού γίνεται αργά με φυσικό τρόπο.

Το κάπνισμα γίνεται επίσης με φυσικό τρόπο στο καπνιστήριο με ειδικό μείγμα πριονιδιού από 3-4 ξύλα.

Η διάρκεια του καπνίσματος είναι ανάλογη με τη γεύση που θέλουμε να δώσουμε.

 

 

(1 Vote)

Leave a comment